ระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎร)

200

เพศชาย (ทะเบียนราษฎร)

362

เพศหญิง (ทะเบียนราษฎร)

320

รวมประชากร (ทะเบียนราษฎร)

682

ครัวเรือน (อยู่จริง)

1

เพศชาย (อยู่จริง)

246

เพศหญิง (อยู่จริง)

262

รวมประชากร (อยู่จริง)

508

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน