นครนายกดูงาน

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2555 คณะศึกษาดูงานจาก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก มาโฮมสเตย์ ที่บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เพื่อศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนและกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน รวมทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านไผ่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
– เก็บดอกกระเจียว และเรียนรู้การปลูก ณ ไร่กระเจียวแม่ทองพันธ์
– ไหว้ปู่ตา ณ ป่าดงปู่ตาบ้านไผ่
– เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ สำนักงานกองทุนฯ
– เรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านแบบพึ่งตนเองด้วยแผนชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.13
– เดินป่า เรียนรู้การหาของป่า (แหย่ไข่มดแดง) ณ ป่าดงหินล้ม
– ไหว้พระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมสาน
– พิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ศูนย์เรียนรู้
– งานเลี้ยงต้อนรับด้วยโต๊ะจีนหมู่บ้าน
– ทำบุญตักบาตรตอนเช้า