แห่เทียนพรรษาปี 2555

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ชาวบ้านไผ่ ทั้ง 6 หมู่บ้านได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษารอบหมู่บ้าน เพื่อนำไปถวายพระ ณ วัดเลียบบ้านไผ่ โดย หมู่ที่ 13 เป็นจุดพักขบวนจุดหนึ่ง ต้อนรับด้วยข้าวต้มหัวหงอกและน้ำหวาน สำหรับงานนี้ปลอดสุรามาตั้งแต่ปี 2549 แล้วนะคร๊าบ วันนี้เป็นวันหยุด มีน้องๆ กลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งามมาช่วยเตรียมการต้อนรับด้วย สำหรับปีนี้ เป็นรอบของหมู่ที่ 2 เป็นเจ้าภาพ

กลุ่มเยาวชนนครนายกดูงาน

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 เด็ก เยาวชน และแกนนำจาก ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก รวม 50 คน มาศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบจัดการตนเอง โดยเน้นเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม แผนชุมชน สถาบันการเงิน วิถีเกษตรพอเพียง กลุ่มทอผ้า กองทุนสวัสดิการชุมชน การเดินป่า พร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ หนองปลักเปือยด้วย

นศ.ม.มหาสารคาม ดูงานหมู่บ้านต้นแบบ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 นักศึกษา สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 80 คน มาศึกษาดูงานตำบลไผ่ เกี่ยวกับตำบลสุขภาวะ และหมู่บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 หมู่บ้านต้นแบบพึ่งพาตนเอง