อสม.ตรวจคัดกรองสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 อสม.บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้แก่ชาวบ้านอายุระหว่าง 35-60 ปี เพื่อตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด ก่อนจัดกลุ่มผู้มีความเสี่ยง เข้ารับการตรวจละเอียดอีกครั้ง