สู่ขวัญข้าว ปี 2556

จัดเก็บข้าวเปลือกจากสมาชิกที่ยืมไป มารวมกันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเตรียมทำพิธีสู่ขวัญข้าว ในเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งธนาคารข้าว เป็นกิจการหนึ่งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ปัจจุบันมีข้าวหมุนเวียนกว่า 6 ตัน