ต้อนรับคณะดูงานจากนครนายกครั้งที่ 4

อีกครั้งกับการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดนครนายก ครั้งนี้มีตัวแทนมาจาก 7 ตำบล ซึ่งไม่ได้มาในคราวที่แล้ว (12-14 มี.ค. 2556) ต้องการมาเรียนรู้วิถีชีวิตและการจัดสวัสดิการชุมชนของชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 มาโฮมสเตย์ 2 คืน ในครั้งนี้บันทึกภาพไว้น้อย แต่ก็มีของพิเศษต้อนรับอย่าง “ขนมตดหมา” (ขนมทำจากรากกระโพนเหม) ซึ่งเป็นสมุนไพรท้องถิ่น

รับคณะดูงานจากยโสธร

คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกจาก กองทุนหมู่บ้านพรพูลสุข ม.5 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 นำโดย ท่านประธานสุภพ จันทร์ศรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนครนายกครั้งที่3

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการจังหวัดนครนายก รวม 15 ตำบล ได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาว แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 และการจัดสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2556 โดยพักโฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน