เลี้ยงปู่ตาเดือน 3 ปี2556

เลี้ยงบูชาปู่ตา ประจำเดือน 3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยพ่อข้าวจ้ำเลี้ยงปู่ตาด้วยเต่าคู่ ส่วนชาวบ้านใช้น้ำอ้อยน้ำตาล ในพิธีจะมีการสาดน้ำขึ้นหลังคา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าให้ฝนดี ก่อนจะเข้าสู่ฤดูทำนา ซึ่งการเลี้ยงปู่ตาจะมีปีละ 2 ครั้ง อีกครั้งคือ เดือน 6

ประเพณีสงกรานต์2556

13 เมษายน 2556 คลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม กลุ่มเยาวชน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์” ในหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน ที่ต้องการให้สงกรานต์ไม่ผ่านไปโดยที่ไม่ได้มองเห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวบ้าน งานนี้ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทุกคนช่วยกันสนับสนุนกันคนละเล็กละน้อย ก็เกิดกิจกรรมที่อบอุ่น สนุกสนาน มีคุณค่า จนหลายๆ คนประทับใจจนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ให้จัดแบบนี้ทุกปี ในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.สรงน้ำปู่ตา ณ ดงปู่ตาของหมู่บ้าน 2.อันเชิญพระประธาน 2 องค์ประจำศูนย์เรียนรู้ขึ้นรถเพื่อนำขบวนสงกรานต์ให้พี่น้องได้สรงน้ำแห่รอบหมู่บ้าน 3.กิจกรรมขอขมาและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 4 จุดให้หยุดประกอบพิธี ได้แก่ บ้านพ่อสิน เบ้าทอง บ้านแม่ร้อย บรรจงงาม บ้านแม่ทองพันธ์ อุไรล้ำ และบ้านแม่ดา รูปขำ ก่อนจะมาร่วมฟ้อนรำ เล่นน้ำสงกรานต์กัน ณ ศูนย์เรียนรู้ของเรา โอกาสนี้คุณแม่บัวทอง เบ้าทอง และคุณประหยัด พุดจีบ ได้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้กับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ขอบคุณทุกกำลังใจ สำหรับความสำเร็จครั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า บางคนคงสนุกและประทับใจมากกันจนลืมมองเห็นสิ่งสำคัญนั่นคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานนี้แทบไม่มี แต่เราก็ฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานตลอดเส้นทางโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ประเพณีดูขลังและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย