อบรมเลี้ยงไก่ไข่-ปลา

อบรมการเลี้ยงไก่ไข่และปลากินพืช ตามโครงการรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ในครั้งนี้ หมู่บ้านได้จัดตั้ง “กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่ หมู่ 13″ ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเอง ปลอดดอกเบี้ย โดยมีเงินเริ่มต้นจากการคืนทุนของครัวเรือนต้นแบบที่ได้พัฒนาอาชีพเกษตรพอเพียงตามโครงการ 2 ปี คือ ปี 2555-2556 มีเงินหมุนเวียน 19,400 บาท ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ดูแล

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

แสดงความเห็น

สามารถใช้ these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

คำตอบ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.