ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก

แกนนำตำบลอาสา จังหวัดนครนายก ได้มาศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสังคมของตำบลไผ่ และเยี่ยมชมชมรมผู้สูงอายุบ้านช่องยางชุม แชมป์รำไม้พลองจังหวัดสุรินทร์ 5 สมัย และพักโฮมสเตย์ ณ บ้านไผ่ หมู่ 13 รวม 3 วัน 2 คืน เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 นับเป็นคณะที่ 5 จากจังหวัดนครนายก ที่มาโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านเรา31