อบรมทำเชื้อเห็ด

ชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เข้ารับการอบรมการผลิตเชื้อเห็ดนางรม และการเพาะเห็ดในขอนไม้ โดย ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556

อบรมแปรรูปอาหาร-ขยายพันธุ์พืช

อบรมการแปรรูปอาหาร (การทำหมูหวาน-ใส้กรอก-ใส้อั่ว) และการขยายพันธุ์พืช โดยคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมเพื่อแม่2556

เด็กและเยาวชนกลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ร่วมกันจัดงานวันแม่ เพื่อแม่ที่รัก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 โดยในงานมีการแสดงภาพวาดระบายสี จดหมายถึงแม่ ภาพถ่ายประทับใจ ของน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวด มีซุ้มถ่ายรูป มีการแสดงละครเพลงให้แม่ชม และแสดงความกตัญญู นับเป็นครั้งแรก ที่กลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ในนามของลูกๆ ทุกคน ได้จัดงานด้วยตัวเองทั้งหมด เพื่อให้แม่ได้มาร่วมงาน จะต้องมีครั้งต่อไป และดีกว่านี้แน่นอน