อบรมทำเชื้อเห็ด

ชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เข้ารับการอบรมการผลิตเชื้อเห็ดนางรม และการเพาะเห็ดในขอนไม้ โดย ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

แสดงความเห็น

สามารถใช้ these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

คำตอบ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.