อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันสุดท้าย

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันเดินทางกลับ (18 พ.ย. 2556) ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ก่อนกลับแวะเที่ยวชม ไร่องุ่นปลอดสารพิษ ชิมฟรี พุงกางเลย ก่อนเดินทางกลับถึง อบต.ไผ่ โดยสวัสดิภาพ

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 3

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันนี้ (17 พ.ย. 2556) มีกิจกรรมออกแบบกิจกรรมค่ายสัญจรเพื่อน้องๆ ตำบลไผ่ แบบกันเองสบายๆ ดังนี้
– ถ่ายรูปสวยๆ มอบของที่ระลึกให้คณะวิทยาก
– แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมค่ายสัญจร ณ กลุ่มบ้านต่างๆ
– เที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อย แล้วกลับมาเล่นน้ำที่สระน้ำข้างที่พักอีก (สนุกไปมั้ย)
– งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ พี่เลี้ยงทิวไผ่งาม
– ปิดท้ายด้วยการลอยกระทงรีไซเคิล ประดิษฐ์จากวัสดุที่มีอยู่แถวนั้น อธิษฐานลอยสิ่งไม่ได้ออกไปจากชีวิตของเด็กและเยาวชน

นับเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่น่าใสใจ เพราะด้วยความเป็นเด็ก เมื่อได้ผ่อยคลาย สบายๆ แล้ว ความคิดบรรเจิดมาก ออกแบบกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้น่าสนใจ

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 2

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันอบรม (16 พ.ย. 2556) อบรมการออกแบบกิจกรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้การเป็นผู้นำ โดยทีมวิทยากรจากจังหวัดนครนายก
12
น้องๆ ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ไปพร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณทีมวิทยากร ที่สามารถทำให้พวกเราได้พัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดีของน้องๆ ตำบลไผ่

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 1

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันเดินทาง (15 พ.ย. 2556) ออกเดินทางด้วยรถไฟ ไปยัง ไร่เครือวัลย์ มวกเหล็ก สระบุรี เข้าที่พัก ช่วงเย็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยวิทยากรจากนครนายก และคณะ

การเดินทางอาจจะดูลำบากไปบ้าง แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่เราจะได้เรียนรู้ความลำบาก เรียนรู้ว่าผู้คนนั้นต้องเดินทางลำบากอย่างไร บางคนก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้ลำบากบนรถไฟ เมื่อเรารู้แล้ว เราก็จะพยายามที่จะเอาชนะมันตามแนวทางของแต่ละคน

เยาวชนเพชรบูรณ์ดูงาน

น้องๆ แกนนำเยาวชนไม้หลากสี จาก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 20 คน มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 2-3 พ.ย. 2556 โดย มูลนิธิศุภนิมิตฯ

ขอขอบคุณมูลนิธิฯ และน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ที่มาเยี่ยมชมเรา เราจะยังคงเป็นเครือข่ายการพัฒนาด้านเด็กร่วมกันต่อไป