อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 2

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันอบรม (16 พ.ย. 2556) อบรมการออกแบบกิจกรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้การเป็นผู้นำ โดยทีมวิทยากรจากจังหวัดนครนายก
12
น้องๆ ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ไปพร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณทีมวิทยากร ที่สามารถทำให้พวกเราได้พัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดีของน้องๆ ตำบลไผ่

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

แสดงความเห็น

สามารถใช้ these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

คำตอบ * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.