ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12-13 เม.ย. ชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อทอดถวาย ณ วัดอิสาณ บ้านนาวอง พร้อมกับการทำบุญตักบาตรหมู่บ้าน และทอดถวายในวันที่ 13 ได้ยอดผ้าป่านำถวายรวม 52,999 บาท