ผ้าป่าทศวรรษ’2561

โหลดแบบฟอร์มส่งรายชื่อที่นี่นะครับ http://www.phai13.com/pa-pha-decade61/form_papha61.pdf

โหลดไฟล์ Excel ส่งรายชื่อที่นี่ครับ http://www.phai13.com/pa-pha-decade61/form-papha61-x.xlsx

 

ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12-13 เม.ย. ชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อทอดถวาย ณ วัดอิสาณ บ้านนาวอง พร้อมกับการทำบุญตักบาตรหมู่บ้าน และทอดถวายในวันที่ 13 ได้ยอดผ้าป่านำถวายรวม 52,999 บาท