ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก

แกนนำตำบลอาสา จังหวัดนครนายก ได้มาศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสังคมของตำบลไผ่ และเยี่ยมชมชมรมผู้สูงอายุบ้านช่องยางชุม แชมป์รำไม้พลองจังหวัดสุรินทร์ 5 สมัย และพักโฮมสเตย์ ณ บ้านไผ่ หมู่ 13 รวม 3 วัน 2 คืน เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 นับเป็นคณะที่ 5 จากจังหวัดนครนายก ที่มาโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านเรา31

ต้อนรับคณะดูงานจากนครนายกครั้งที่ 4

อีกครั้งกับการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดนครนายก ครั้งนี้มีตัวแทนมาจาก 7 ตำบล ซึ่งไม่ได้มาในคราวที่แล้ว (12-14 มี.ค. 2556) ต้องการมาเรียนรู้วิถีชีวิตและการจัดสวัสดิการชุมชนของชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 มาโฮมสเตย์ 2 คืน ในครั้งนี้บันทึกภาพไว้น้อย แต่ก็มีของพิเศษต้อนรับอย่าง “ขนมตดหมา” (ขนมทำจากรากกระโพนเหม) ซึ่งเป็นสมุนไพรท้องถิ่น

รับคณะดูงานจากยโสธร

คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกจาก กองทุนหมู่บ้านพรพูลสุข ม.5 ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 นำโดย ท่านประธานสุภพ จันทร์ศรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนครนายกครั้งที่3

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการจังหวัดนครนายก รวม 15 ตำบล ได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาว แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 และการจัดสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2556 โดยพักโฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน

นศ.ม.มหาสารคาม ดูงานหมู่บ้านต้นแบบ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 นักศึกษา สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 80 คน มาศึกษาดูงานตำบลไผ่ เกี่ยวกับตำบลสุขภาวะ และหมู่บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 หมู่บ้านต้นแบบพึ่งพาตนเอง

นครนายกดูงาน

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2555 คณะศึกษาดูงานจาก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก มาโฮมสเตย์ ที่บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เพื่อศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนและกระบวนการขับเคลื่อนแผนชุมชน รวมทั้งวิถีชีวิตชาวบ้านไผ่ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
– เก็บดอกกระเจียว และเรียนรู้การปลูก ณ ไร่กระเจียวแม่ทองพันธ์
– ไหว้ปู่ตา ณ ป่าดงปู่ตาบ้านไผ่
– เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ สำนักงานกองทุนฯ
– เรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านแบบพึ่งตนเองด้วยแผนชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.13
– เดินป่า เรียนรู้การหาของป่า (แหย่ไข่มดแดง) ณ ป่าดงหินล้ม
– ไหว้พระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมสาน
– พิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ศูนย์เรียนรู้
– งานเลี้ยงต้อนรับด้วยโต๊ะจีนหมู่บ้าน
– ทำบุญตักบาตรตอนเช้า