ประวัติหมู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้าน

สู่ขวัญข้าว 2555

สู่ขวัญข้าว 2555

บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลไผ่ ได้แบ่งการปกครองออกมาจาก บ้านไผ่ หมู่ที่ 1 (เดิมบ้านไผ่ทั้ง 6 หมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 1 หมู่เดียว) ความเป็นมาของบ้านไผ่ไม่มีการบันทึกไว้ชัดเจน แต่เล่าต่อๆ กันมาว่า ครั้งนั้น “หลวงปู่แพ่ง” ผู้ก่อตั้งบ้านไผ่ ได้อพยพผู้คนมาจากบ้านผักบุ้ง (บ้านน้อยสนาม) ทิศเหนืออำเภอรัตนบุรี เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม จะเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน ท่านได้อพยพผู้คนมาอยู่ในที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง ที่บ้านไผ่ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนจะมีสภาพเป็นป่าไผ่ทั้งหมด จึงได้เรียกว่า “บ้านไผ่”

ต่อมามีการขยายตัวของบ้านเรือน ซึ่งมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปตั้งรกรากอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งไม่ห่างมากนัก และถูกเรียกว่า “คุ้มบ้านกอก” เนื่องจากมีต้นมะกอกเยอะ หลังจากนั้นก็ได้แบ่งเขตการปกครองออกมาเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยใช้ชื่อ “บ้านไผ่” เช่นเดิม แต่เป็นหมู่ที่ 13 และมักจะได้ยินผู้อาวุโสบ้านไผ่ เรียกว่า “บ้านกอก” อยู่บ้างตามที่เคยเรียกมาในอดีต

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail