ฐาน 6 การท่องเที่ยวชุมชน

จากการมุ่งมั่นพัฒนาหมู่บ้าน ด้วยการมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนมีกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากมาย ทำ ให้มีผู้ที่รู้ข่าว สนใจมาศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาต่างๆ โดยมาเป็นหมู่คณะ บางคณะก็เดินทางมาไกล ต้องการพักค้างแรมด้วย นับ เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผน “การจัดการท่องเที่ยวชุมชน” ขึ้นในหมู่บ้าน

หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๓ มีความแตกต่างจากหมู่บ้านท่องเที่ยวอื่นคือ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาชุมชน จากประสบการณ์ตรงที่หมู่บ้านได้ร่วมกันพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาจริง แต่เมื่อคณะที่มาศึกษาเรียนรู้ ต้องการพักค้างแรม ต้องการ ความสนุกสนาน หมู่บ้านจึงได้เปิดให้พักค้างแรมในลักษณะ “โฮมสเตย์” ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการพักอาศัยเสมือนเป็นคนในครอบครัวร่วมกับครัวเรือนโฮมสเตย์ตามวิถีความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ มีการค้นหาและสร้างเสน่ห์ให้แต่ละคณะมีความอบอุ่น และมีความทรงจำที่ดี ด้วยอาหาร ขนม และกิจกรรม ตามภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม นับถึงปัจจุบัน มีผู้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านจากทั้ง ในและต่างจังหวัด รวมทั้งต่างประเทศมากกว่า ๑๐๐ คณะ

เสน่ห์กิจกรรมเด่นมัดใจผู้มาเยือน

 1. โฮมสเตย์ อยู่กับชาวบ้านเหมือนครอบครัวเดียวกันตาม วิถีชีวิตจริง
 2. อาหาร ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อันเลื่องชื่อ เน้นกับข้าวพื้นบ้าน รสชาติสุดยอด อาหารว่าง ด้วยน้ำสมุนไพร และขนมท้องถิ่น
 3. เดินทาง ด้วยรถอีแต็ก จักรยาน และพาหนะในท้องถิ่น
 4. กิจกรรมเดินป่า แหย่ไข่มดแดง เก็บดอกกระเจียว เก็บของป่า
 5. กิจกรรมลุยทุ่ง ขุดปู จับหนูนา เขียด ปลา ทำนา
 6. บายศรีสู่ขวัญ อำนวยพร ให้ประสบโชคและความสำเร็จ
 7. ต้อนรับด้วยหัวใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ด้วยความรัก

ปัจจัยความสำเร็จ

 1. มีผู้ประสานงานที่ดี บุคลากรในหมู่บ้านร่วมแรงแข็งขัน
 2. มีองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนให้เรียนรู้มากมาย
 3. ออกแบบการต้อนรับที่แปลกใหม่ไม่จำเจ
 4. สืบค้นประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาเดิม มาสร้างจุดขาย

การยอมรับ

 1. มีผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยว มากกว่า ๑๑๑ คณะ จากในจังหวัด จังหวัดอื่นกว่า ๒๒ จังหวัด และประเทศญี่ปุ่น
 2. ผู้มาเรียนรู้และท่องเที่ยวที่นี่แล้ว กลับไปบอกต่อ และบางคณะกลับมาอีก มากกว่า ๒ รอบ
 3. ได้รับการบรรจุโปรแกรมการท่องเที่ยว “ปิ้งข้าวโป่ง บีบข้าวปุ้น อบอุ่นใจ ณ บ้านไผ่โฮมสเตย์” ในหนังสือ เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ รวม ๔ ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๙)

ผู้ถ่ายทอดความรู้

 1. นายธวัชชัย ศิลาขาว ผู้ใหญ่บ้าน
 2. นายประหยัด พุดจีบ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 3. นางทองเลียบ ใยวัน ตัวแทนครัวเรือนโฮมสเตย์
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail