จุดเรียนรู้ 2 สวนสรรพสิ่ง ๑ ไร่ ๑ แสน

แปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ และการใช้ พลังงวนดิน (สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน) สร้างอาหารที่สมบูรณ์ให้พืชและสัตว์ในแปลงนา ด้วย สรรพสิ่งน้ำ สรรพสิ่งผง สรรพสิ่งก้อน ที่ได้จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น เรียนรู้การผลิต อาหารทั้ง กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง อย่างเกื้อกูล สร้างรายได้กว่าแสนบาท/รอบ

องค์ความรู้

  • ๑ ไร่ได้ ๑ แสนอย่างไร : จากพื้นที่เพียง ๑ ไร่ ปลูก เลี้ยง ดูแลให้เกื้อกูลกัน ลดต้นทุนการผลิต สร้างอาหารปลอดภัย ไร้สารพิษ สามารถสร้างกำไรได้อย่างน้อย ๑ แสนบาทต่อรอบการผลิต
  • การทำสรรพสิ่ง : กระบวนการ ขั้นตอนการสร้างอาหารพืชและสัตว์ การทำสรรพสิ่งน้ำ การทำ สรรพสิ่งแห้ง (ผง) การทำสรรพสิ่งก้อน การทำอาหารสัตว์ ฯลฯ

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail