จุดเรียนรู้ 3 กลุ่มทอผ้าไหม

จากภูมิปัญญาการผลิตเครื่องนุ่งห่มใช้เองจากหนอนไหม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ไหม ผ้าทอมือต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ให้สามารถสร้างรายได้เสริมและสร้างความสุขให้สมาชิก มีการพัฒนาลายผ้าไหมมัดหมี่ให้ หลากหลาย เฉพาะตัว เพิ่มมูลค้าด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยประเภทต่างๆ

องค์ความรู้

  • การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ : ให้สมาชิกมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ทันทีเมื่อผลิตสินค้าเสร็จ ขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มเป็นระบบ ผลิตสินค้าด้วยความสุข และเป็นไปตามวิถีชีวิตปกติ
  • การมัดหมี่และการทอผ้า : การออกแบบลายมัดหมี่ กระบวนการมัดหมี่ ย้อมสีเคมี-ธรรมชาติ การทอผ้าให้ได้มาตรฐาน เทคนิคการกำหนดราคา การตลาด ฯลฯ
ผ้าไหมมัดหมี่บ้านไผ่

ผ้าไหมมัดหมี่บ้านไผ่

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail