จุดเรียนรู้ 7 ป่าดงหินล้ม

การหาของป่าเชิงอนุรักษ์ ภูมิปัญญาที่สำคัญเพื่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านไผ่ ที่อยู่ ติดป่าสงวนแห่งชาติดงหินล้ม พื้นที่กว่า ๒ หมื่นไร่ ถือเป็นครัวชุมชนขนาดใหญ่ที่สร้าง อาหารให้หมู่บ้านมูลค่ามากกว่า ๕ แสนบาทต่อปี ก่อเกิดสำนึกอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากร ธรรมชาติอันทรงคุณค่าสู่ลูกหลานสืบไป นับเป็นทุนชุมชนที่สำคัญยิ่ง

องค์ความรู้

  • การหาของป่าเชิงอนุรักษ์ : การแหย่ไข่มดแดง เก็บเห็ด ผลไม้ป่า พืชผักในป่า การล่าสัตว์ ตาม วิถีชีวิตเดิม ที่คำนึงถึงการดำรงอยู่ของพืชและสัตว์ และการแบ่งปัน ไม่ทำลายให้สาบสูญ
  • การเดินป่า : ภูมิปัญญาจากปราชญ์เดินป่า การระวังภัย การเรียนรู้พืชสมุนไพรสำหรับเหตุเจ็บป่วย ฉุกเฉิน เรียนรู้พืชที่มีพิษ การเอาตัวรอดในป่า

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail