จุดเรียนรู้ 9 หมอยาสมุนไพร

ภูมิปัญญาการรักษาความเจ็บป่วยในสมัยโบราญ ที่ยังไม่มีโรงพยาบาล สั่งสมสืบทอด จากรุ่นสู่รุ่น ถึงสรรพคุณทางยาของสิ่งที่ได้จากธรรมชาติ นำมาปรุงจนสามารถผลิตยา รักษาโรคต่างๆ จากสิ่งที่มีอยู่ รวมทั้งการรักษาโรคตามความเชื่อ ซึ่งไม่คิดค่ารักษา (มีเพียง ค่าครูเล็กน้อย) แสดงออกถึงความเมตตา เอื้ออาทร ซึ่งกันและกันของคนในสังคม

องค์ความรู้

  • พืชสมุนไพรใกล้ตัว : รู้จักพืชสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วไป ที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ด้วยตนเอง วิธีการใช้ และข้อพึงระวังต่างๆ
  • ยาสมุนไพรที่นิยม : สูตรปรุงยาสมุนไพร ที่นิยมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ที่ยังคงมีผู้มารักษา รวมทั้งการรักษาโรคตามความเชื่อทางไสยศาสตร์

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail