วิดีโอ

สารคดีสู่ขวัญข้าวบ้านไผ่ (31 ตุลาคม 2557)

 

พิธีกรรม เลี้ยงบูชาปู่ตาบ้านไผ่ (28 เมษายน 2557)

 

งานตำบลไผ่ชุมชนเข้มแข็ง 2557 (15 กุมภาพันธ์ 2557)

 

ส่งเสริมสุขภาพรำไม้พลอง (30 มิถุนายน 2556)

 

ส่งเสริมสุขภาพเล่นฮูลาฮูป (30 มิถุนายน 2556)

 

แห่กัณฑ์หลอนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 (26 มีนาคม 2556)

 

จัดฎีกาผ้าป่าวัดเลียบ 2556 (16 พฤศจิกายน 2555)

 

ทุ่งแสงตะวัน (ผูกป่าผูกใจ) บ้านไผ่ (7 กรกฎาคม 2555)

 

สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเด็กและเยาวชน (24 เมษายน 2555)

 

กลุ่มเยาวชนทิวไผ่งามดูแลน้องศูนย์อพยพ (2 พฤษภาคม 2554)

 

สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 (17 กรกฎาคม 2553)

 

ผ้าป่าสามัคคี 2551 (31 ธ.ค.2551-2 ม.ค.2552)

 

กฐินสามัคคีบ้านไผ่ 2547 (11-14 พฤศจิกายน 2547)

 

กลุ่มเยาวชนพัฒนาอาชีพบ้านไผ่ ม.13 (22 พฤศจิกายน 2546)

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail