ระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎร)

210

เพศชาย (ทะเบียนราษฎร)

363

เพศหญิง (ทะเบียนราษฎร)

321

รวมประชากร (ทะเบียนราษฎร)

684

ครัวเรือน (อยู่จริง)

2

เพศชาย (อยู่จริง)

246

เพศหญิง (อยู่จริง)

262

รวมประชากร (อยู่จริง)

508

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน