ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12-13 เม.ย. ชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อทอดถวาย ณ วัดอิสาณ บ้านนาวอง พร้อมกับการทำบุญตักบาตรหมู่บ้าน และทอดถวายในวันที่ 13 ได้ยอดผ้าป่านำถวายรวม 52,999 บาท

สู่ขวัญข้าวปี 2558

กิจกรรมเก็บข้าวที่สมาชิกกู้ยืม และทำพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2558 ยอดข้าวเปลือกหอมมะลิ ของกลุ่มธนาคารข้าวบ้านไผ่ หมู่ 13 ณ วันสู่ขวัญข้าว (22 ม.ค.) รวม 9.3 ตันเศษ

 

จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ปี 2558

จัดเก็บและบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน ประจำปี 2558 เตรียมพร้อมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

เลี้ยงปู่ตา เดือน 3 ปี 2558

เลี้ยงบูชาปู่ตา ประจำเดือน 3 ปี 2558 ณ ป่าดงปู่ตา และปู่หอ

เยาวชนร่วมเวทีวิชาการ สสว.5-6-7

กลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ได้รับคัดเลือกโครงการวิจัยวัยทีน นำเสนอผลงาน ณ เวทีวิชาการภาคอีสาน “ฮักแพง เบิ่งแยง ผู้สูงวัย” วันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีการเสวนาเรื่องผู้สูงอายุ และเวทีสร้างความสุขโดย วงดุริยางค์ ค่ายศรีพัชรินทร

เยาวชนอบรมแผน 3 ปี

แกนนำเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ จัดอบรมและจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถ้าเล่มแผนเรียบร้อยจะได้นำเสนอต่อไป

พัฒนาบริบทหมู่บ้าน

วันนี้ ชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาถนนใหม่ เส้นทางคุ้มซ่ง ซึ่งต้องขอบคุณ คุณพ่อคำ ภูมิสุข เป็นอย่างสูงที่ท่านได้เสียสละบริจาคที่ดินริมถนน เพื่อให้ได้ถนนที่สัญจรได้สะดวก แล้วร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนอกพัฒนาเส้นทางอื่นๆ รอบหมู่บ้านต่อไป ท่านกำนันบอกว่า นานแล้วที่เราไม่ได้ร่วมใจกันพัฒนาแบบนี้ ว่างแล้วก็จัดไป

เลี้ยงปู่ตา เดือน 6 ปี 2557

พิธีกรรม เลี้ยงบูชาปู่ตาชาวบ้านไผ่ เดือน 6 ปี ๒๕๕๗

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันสุดท้าย

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันเดินทางกลับ (18 พ.ย. 2556) ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ก่อนกลับแวะเที่ยวชม ไร่องุ่นปลอดสารพิษ ชิมฟรี พุงกางเลย ก่อนเดินทางกลับถึง อบต.ไผ่ โดยสวัสดิภาพ

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 3

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันนี้ (17 พ.ย. 2556) มีกิจกรรมออกแบบกิจกรรมค่ายสัญจรเพื่อน้องๆ ตำบลไผ่ แบบกันเองสบายๆ ดังนี้
– ถ่ายรูปสวยๆ มอบของที่ระลึกให้คณะวิทยาก
– แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมค่ายสัญจร ณ กลุ่มบ้านต่างๆ
– เที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อย แล้วกลับมาเล่นน้ำที่สระน้ำข้างที่พักอีก (สนุกไปมั้ย)
– งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ พี่เลี้ยงทิวไผ่งาม
– ปิดท้ายด้วยการลอยกระทงรีไซเคิล ประดิษฐ์จากวัสดุที่มีอยู่แถวนั้น อธิษฐานลอยสิ่งไม่ได้ออกไปจากชีวิตของเด็กและเยาวชน

นับเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่น่าใสใจ เพราะด้วยความเป็นเด็ก เมื่อได้ผ่อยคลาย สบายๆ แล้ว ความคิดบรรเจิดมาก ออกแบบกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้น่าสนใจ