ตารางแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กีฬาประเพณีบ้านไผ่ ครั้งที่ ๓๕

ตารางการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
กีฬาประเพณีบ้านไผ่ ครั้งที่ ๓๕ บ้านกอกเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐

ตารางแข่งขันรอบรองชนะเลิศ กีฬาประเพณีบ้านไผ่ ครั้งที่ ๓๕

ตารางการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (รอบไขว้) วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
กีฬาประเพณีบ้านไผ่ ครั้งที่ ๓๕ บ้านกอกเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมเพื่อแม่2556

เด็กและเยาวชนกลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ร่วมกันจัดงานวันแม่ เพื่อแม่ที่รัก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 โดยในงานมีการแสดงภาพวาดระบายสี จดหมายถึงแม่ ภาพถ่ายประทับใจ ของน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวด มีซุ้มถ่ายรูป มีการแสดงละครเพลงให้แม่ชม และแสดงความกตัญญู นับเป็นครั้งแรก ที่กลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ในนามของลูกๆ ทุกคน ได้จัดงานด้วยตัวเองทั้งหมด เพื่อให้แม่ได้มาร่วมงาน จะต้องมีครั้งต่อไป และดีกว่านี้แน่นอน