เลี้ยงปู่ตา เดือน 3 ปี 2558

เลี้ยงบูชาปู่ตา ประจำเดือน 3 ปี 2558 ณ ป่าดงปู่ตา และปู่หอ

เลี้ยงปู่ตา เดือน 6 ปี 2557

พิธีกรรม เลี้ยงบูชาปู่ตาชาวบ้านไผ่ เดือน 6 ปี ๒๕๕๗

เลี้ยงปู่ตาเดือน 3 ปี2556

เลี้ยงบูชาปู่ตา ประจำเดือน 3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยพ่อข้าวจ้ำเลี้ยงปู่ตาด้วยเต่าคู่ ส่วนชาวบ้านใช้น้ำอ้อยน้ำตาล ในพิธีจะมีการสาดน้ำขึ้นหลังคา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าให้ฝนดี ก่อนจะเข้าสู่ฤดูทำนา ซึ่งการเลี้ยงปู่ตาจะมีปีละ 2 ครั้ง อีกครั้งคือ เดือน 6