จากภูมิปัญญาสู่อาชีพ น้ำพริกแม่ชม้อย

“แม่ชม้อย” นามที่นิยมเรียกขาน คุณแม่เข็มทอง จิตหนักแน่น ที่ชาวบ้านไผ่รู้จักมักคุ้นอย่างดี วันนี้คุณแม่ได้มาถ่ายทอดเคล็ดวิชา การทำน้ำพริกรวม 6 สูตร ได้แก่ น้ำพริกมะขาม น้ำพริกไข่เค็ม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกเผากุ้ง น้ำพริกป่า และปลาร้าบอง ให้กับคุณวิภาดา เขียวอ่อน และคุณกาญจนา พุดจีบ เพื่อทำจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมของครัวเรือน

โดย อบรมระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา จากความพิถีพิถันในส่วนผสมทุกอย่าง เป็นเคล็ดลับที่ทำให้น้ำพริกแม่ชม้อย มีความอร่อย และนิยมโดยทั่วไป เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้พริก วัตถุดิบหลายอย่างควรทำเองดีกว่าซื้อ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อความสดใหม่ เช่น กากหมู กุ้งแห้ง เป็นต้น จนเกิดเป็น “น้ำพริกแม่ชม้อย” ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ที่ 13

นับได้ว่าเป็นการใช้ทุนทางสังคมหรือทุนชุมชน ประเภททุนมนุษย์-ภูมิปัญญา เพื่อให้เกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่ดีมาก

เยาวชนร่วมเวทีวิชาการ สสว.5-6-7

กลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ได้รับคัดเลือกโครงการวิจัยวัยทีน นำเสนอผลงาน ณ เวทีวิชาการภาคอีสาน “ฮักแพง เบิ่งแยง ผู้สูงวัย” วันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีการเสวนาเรื่องผู้สูงอายุ และเวทีสร้างความสุขโดย วงดุริยางค์ ค่ายศรีพัชรินทร

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันสุดท้าย

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันเดินทางกลับ (18 พ.ย. 2556) ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ก่อนกลับแวะเที่ยวชม ไร่องุ่นปลอดสารพิษ ชิมฟรี พุงกางเลย ก่อนเดินทางกลับถึง อบต.ไผ่ โดยสวัสดิภาพ

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 3

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันนี้ (17 พ.ย. 2556) มีกิจกรรมออกแบบกิจกรรมค่ายสัญจรเพื่อน้องๆ ตำบลไผ่ แบบกันเองสบายๆ ดังนี้
– ถ่ายรูปสวยๆ มอบของที่ระลึกให้คณะวิทยาก
– แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมค่ายสัญจร ณ กลุ่มบ้านต่างๆ
– เที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อย แล้วกลับมาเล่นน้ำที่สระน้ำข้างที่พักอีก (สนุกไปมั้ย)
– งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ พี่เลี้ยงทิวไผ่งาม
– ปิดท้ายด้วยการลอยกระทงรีไซเคิล ประดิษฐ์จากวัสดุที่มีอยู่แถวนั้น อธิษฐานลอยสิ่งไม่ได้ออกไปจากชีวิตของเด็กและเยาวชน

นับเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่น่าใสใจ เพราะด้วยความเป็นเด็ก เมื่อได้ผ่อยคลาย สบายๆ แล้ว ความคิดบรรเจิดมาก ออกแบบกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้น่าสนใจ

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 2

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันอบรม (16 พ.ย. 2556) อบรมการออกแบบกิจกรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้การเป็นผู้นำ โดยทีมวิทยากรจากจังหวัดนครนายก
12
น้องๆ ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ไปพร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณทีมวิทยากร ที่สามารถทำให้พวกเราได้พัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดีของน้องๆ ตำบลไผ่

อบรมทำเชื้อเห็ด

ชาวบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 เข้ารับการอบรมการผลิตเชื้อเห็ดนางรม และการเพาะเห็ดในขอนไม้ โดย ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556

อบรมแปรรูปอาหาร-ขยายพันธุ์พืช

อบรมการแปรรูปอาหาร (การทำหมูหวาน-ใส้กรอก-ใส้อั่ว) และการขยายพันธุ์พืช โดยคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556

อบรมเลี้ยงไก่ไข่-ปลา

อบรมการเลี้ยงไก่ไข่และปลากินพืช ตามโครงการรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ในครั้งนี้ หมู่บ้านได้จัดตั้ง “กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไผ่ หมู่ 13″ ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเอง ปลอดดอกเบี้ย โดยมีเงินเริ่มต้นจากการคืนทุนของครัวเรือนต้นแบบที่ได้พัฒนาอาชีพเกษตรพอเพียงตามโครงการ 2 ปี คือ ปี 2555-2556 มีเงินหมุนเวียน 19,400 บาท ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ดูแล