สู่ขวัญข้าวปี 2558

กิจกรรมเก็บข้าวที่สมาชิกกู้ยืม และทำพิธีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2558 ยอดข้าวเปลือกหอมมะลิ ของกลุ่มธนาคารข้าวบ้านไผ่ หมู่ 13 ณ วันสู่ขวัญข้าว (22 ม.ค.) รวม 9.3 ตันเศษ

 

สู่ขวัญข้าว ปี 2556

จัดเก็บข้าวเปลือกจากสมาชิกที่ยืมไป มารวมกันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเตรียมทำพิธีสู่ขวัญข้าว ในเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งธนาคารข้าว เป็นกิจการหนึ่งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไผ่ หมู่ที่ 13 ปัจจุบันมีข้าวหมุนเวียนกว่า 6 ตัน