เยาวชนร่วมเวทีวิชาการ สสว.5-6-7

กลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ได้รับคัดเลือกโครงการวิจัยวัยทีน นำเสนอผลงาน ณ เวทีวิชาการภาคอีสาน “ฮักแพง เบิ่งแยง ผู้สูงวัย” วันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีการเสวนาเรื่องผู้สูงอายุ และเวทีสร้างความสุขโดย วงดุริยางค์ ค่ายศรีพัชรินทร

เยาวชนอบรมแผน 3 ปี

แกนนำเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ จัดอบรมและจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถ้าเล่มแผนเรียบร้อยจะได้นำเสนอต่อไป

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันสุดท้าย

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันเดินทางกลับ (18 พ.ย. 2556) ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ก่อนกลับแวะเที่ยวชม ไร่องุ่นปลอดสารพิษ ชิมฟรี พุงกางเลย ก่อนเดินทางกลับถึง อบต.ไผ่ โดยสวัสดิภาพ

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 3

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันนี้ (17 พ.ย. 2556) มีกิจกรรมออกแบบกิจกรรมค่ายสัญจรเพื่อน้องๆ ตำบลไผ่ แบบกันเองสบายๆ ดังนี้
– ถ่ายรูปสวยๆ มอบของที่ระลึกให้คณะวิทยาก
– แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมค่ายสัญจร ณ กลุ่มบ้านต่างๆ
– เที่ยวน้ำตกเจ็ดสาวน้อย แล้วกลับมาเล่นน้ำที่สระน้ำข้างที่พักอีก (สนุกไปมั้ย)
– งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ พี่เลี้ยงทิวไผ่งาม
– ปิดท้ายด้วยการลอยกระทงรีไซเคิล ประดิษฐ์จากวัสดุที่มีอยู่แถวนั้น อธิษฐานลอยสิ่งไม่ได้ออกไปจากชีวิตของเด็กและเยาวชน

นับเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่น่าใสใจ เพราะด้วยความเป็นเด็ก เมื่อได้ผ่อยคลาย สบายๆ แล้ว ความคิดบรรเจิดมาก ออกแบบกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้น่าสนใจ

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 2

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันอบรม (16 พ.ย. 2556) อบรมการออกแบบกิจกรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้การเป็นผู้นำ โดยทีมวิทยากรจากจังหวัดนครนายก
12
น้องๆ ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ไปพร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณทีมวิทยากร ที่สามารถทำให้พวกเราได้พัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดีของน้องๆ ตำบลไผ่

อบรมแกนนำพี่เลี้ยงวันที่ 1

อบรมแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ โดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ

วันเดินทาง (15 พ.ย. 2556) ออกเดินทางด้วยรถไฟ ไปยัง ไร่เครือวัลย์ มวกเหล็ก สระบุรี เข้าที่พัก ช่วงเย็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยวิทยากรจากนครนายก และคณะ

การเดินทางอาจจะดูลำบากไปบ้าง แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่เราจะได้เรียนรู้ความลำบาก เรียนรู้ว่าผู้คนนั้นต้องเดินทางลำบากอย่างไร บางคนก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้ลำบากบนรถไฟ เมื่อเรารู้แล้ว เราก็จะพยายามที่จะเอาชนะมันตามแนวทางของแต่ละคน

เยาวชนเพชรบูรณ์ดูงาน

น้องๆ แกนนำเยาวชนไม้หลากสี จาก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 20 คน มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 2-3 พ.ย. 2556 โดย มูลนิธิศุภนิมิตฯ

ขอขอบคุณมูลนิธิฯ และน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ที่มาเยี่ยมชมเรา เราจะยังคงเป็นเครือข่ายการพัฒนาด้านเด็กร่วมกันต่อไป

กิจกรรมเพื่อแม่2556

เด็กและเยาวชนกลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ร่วมกันจัดงานวันแม่ เพื่อแม่ที่รัก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 โดยในงานมีการแสดงภาพวาดระบายสี จดหมายถึงแม่ ภาพถ่ายประทับใจ ของน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวด มีซุ้มถ่ายรูป มีการแสดงละครเพลงให้แม่ชม และแสดงความกตัญญู นับเป็นครั้งแรก ที่กลุ่มคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม ในนามของลูกๆ ทุกคน ได้จัดงานด้วยตัวเองทั้งหมด เพื่อให้แม่ได้มาร่วมงาน จะต้องมีครั้งต่อไป และดีกว่านี้แน่นอน

ประเพณีสงกรานต์2556

13 เมษายน 2556 คลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม กลุ่มเยาวชน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์” ในหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน ที่ต้องการให้สงกรานต์ไม่ผ่านไปโดยที่ไม่ได้มองเห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวบ้าน งานนี้ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ทุกคนช่วยกันสนับสนุนกันคนละเล็กละน้อย ก็เกิดกิจกรรมที่อบอุ่น สนุกสนาน มีคุณค่า จนหลายๆ คนประทับใจจนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ให้จัดแบบนี้ทุกปี ในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.สรงน้ำปู่ตา ณ ดงปู่ตาของหมู่บ้าน 2.อันเชิญพระประธาน 2 องค์ประจำศูนย์เรียนรู้ขึ้นรถเพื่อนำขบวนสงกรานต์ให้พี่น้องได้สรงน้ำแห่รอบหมู่บ้าน 3.กิจกรรมขอขมาและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 4 จุดให้หยุดประกอบพิธี ได้แก่ บ้านพ่อสิน เบ้าทอง บ้านแม่ร้อย บรรจงงาม บ้านแม่ทองพันธ์ อุไรล้ำ และบ้านแม่ดา รูปขำ ก่อนจะมาร่วมฟ้อนรำ เล่นน้ำสงกรานต์กัน ณ ศูนย์เรียนรู้ของเรา โอกาสนี้คุณแม่บัวทอง เบ้าทอง และคุณประหยัด พุดจีบ ได้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้กับทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม ขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ขอบคุณทุกกำลังใจ สำหรับความสำเร็จครั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า บางคนคงสนุกและประทับใจมากกันจนลืมมองเห็นสิ่งสำคัญนั่นคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานนี้แทบไม่มี แต่เราก็ฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานตลอดเส้นทางโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ประเพณีดูขลังและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กลุ่มเยาวชนนครนายกดูงาน

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 เด็ก เยาวชน และแกนนำจาก ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก รวม 50 คน มาศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบจัดการตนเอง โดยเน้นเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ทิวไผ่งาม แผนชุมชน สถาบันการเงิน วิถีเกษตรพอเพียง กลุ่มทอผ้า กองทุนสวัสดิการชุมชน การเดินป่า พร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ หนองปลักเปือยด้วย